Hier staan we voor

De Bongerd - een kleine school met een groot en heerlijk schoolplein waar het fijn spelen en sporten is in het groen - is de wijk in het klein. Kinderen leren bij ons verbanden leggen tussen "school" en "de wereld": hiermee krijgt leren betekenis voor ze en dat maakt leren leuker!
 
In de zes wereldoriëntatieprojecten die we per jaar doen ontwikkelen kinderen 21ste eeuwse vaardigheden. Wij maken ook taal en rekenen, waar mogelijk, betekenisvol voor kinderen en zetten in op gepersonaliseerd leren. Tijdens kindgesprekken komt het portfolio aan bod dat kinderen zelf bijhouden. Bij ons krijgen kinderen regie over hun eigen ontwikkeling en leren goed voor zichzelf, anderen en de wereld te zorgen, informatie veilig te gebruiken en samen te werken. Zelfstandig, ontdekkend leren en samen werken en leven. Kortom elkaar sterker maken: Dat is IKC  De Bongerd.

Missie: Op De Bongerd daar groei je
Visie: Samen leren leren door betekenisvol en gepersonaliseerd onderwijs.
 
Respect: Iedereen mag er zijn.
Passie: We staan in onze kracht.
Teamwork: Samen kunnen we alles.
Ambitie: Groeien naar je eigen top.
Eigenaarschap: Meer regie bij kinderen.
Vanuit onze kernwaarden geven we dagelijks vorm aan ons onderwijs.
 
De Bongerd richt zich op:
- Doorontwikkeling van Jeelo:
  De projecten verkennen en steeds meer toespitsen op de individuele onderwijsbehoeften van kinderen(personaliseren).
- Midden in de samenleving staan.
  In de projecten van Jeelo zoeken we altijd de verbinding met de omgeving, zodat het leren betekenisvol  wordt.
- Kindgesprekken borgen.
- Invoeren van het portfolio van Jeelo en vervolgens de reeds geïmplementeerde, gesprekken met kinderen en ouders voeren aan de hand van dit portfolio.
- Groepsdoorbrekend werken/werken in bouwen (onder- midden- en bovenbouw). Samen op weg naar gepersonaliseerd leren.
- Partners in het gebouw (buurtfunctie).