Hier staan we voor.

De Bongerd - een kleine school met een groot en heerlijk schoolplein waar het fijn spelen en sporten is in het groen - is de wijk in het klein.
Kinderen leren bij ons verbanden leggen tussen "school" en "de wereld": hiermee krijgt leren betekenis voor ze en dat maakt leren leuker!
 
In de zes wereldoriëntatieprojecten die we per jaar doen ontwikkelen kinderen 21ste eeuwse vaardigheden.
Wij maken ook taal en rekenen, waar mogelijk, betekenisvol voor kinderen en zetten in op gepersonaliseerd leren.
Tijdens kindgesprekken komt het portfolio aan bod dat kinderen zelf bijhouden.
Bij ons krijgen kinderen regie over hun eigen ontwikkeling en leren goed voor zichzelf, anderen en de wereld te zorgen, informatie veilig te gebruiken en samen te werken.
Zelfstandig, ontdekkend leren en samen werken en leven. Kortom elkaar sterker maken: Dat is IKC  De Bongerd.

Missie: Op IKC De Bongerd, daar groei je!

Visie 2024:
Op IKC De Bongerd kun je zijn wie je bent.
Leerlingen en leerkrachten komen graag naar school en hebben vertrouwen in hun eigen kunnen.
School biedt een uitdagende, eigentijdse en betekenisvolle leeromgeving.
Kinderen leren van en met elkaar.
Ze ontwikkelen zich, in ieders eigenheid en diversiteit, tot zelfstandigen individuen.
De leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf en hun omgeving.
 
Kernwaarden:
1 Respect:                         Ik mag zijn wie ik ben.
2 Plezier:                           Ik ga graag naar school.
3 Samen:                           Ik leer van en met anderen.
4 Ontwikkelingsgericht:  Ik groei naar mijn eigen top.
5 Betekenisvol:                 Ik leer van en door mijn omgeving.
Vanuit onze kernwaarden geven we dagelijks vorm aan ons onderwijs. 

IKC De Bongerd richt zich op:
- Doorontwikkeling van Jeelo:
  De projecten verkennen en steeds meer toespitsen op de individuele onderwijsbehoeften van kinderen(personaliseren).
- Midden in de samenleving staan.
  In de projecten van Jeelo zoeken we altijd de verbinding met de omgeving, zodat het leren betekenisvol  wordt.
- Kindgesprekken borgen.
- Invoeren van het portfolio van Jeelo en vervolgens de reeds geïmplementeerde, gesprekken met kinderen en ouders voeren aan de hand van dit portfolio.
- Groepsdoorbrekend werken/werken in bouwen (onder- midden- en bovenbouw). Samen op weg naar gepersonaliseerd leren.
- Partners in het gebouw (buurtfunctie).