Leerlingenraad


Wij vinden de mening van onze leerlingen belangrijk. Daarom hebben we een leerlingenraad die eens per zes weken vergadert met de directeur.

De leerlingenraad bestaat uit 8 kinderen uit de groepen 5 t/m 8. In de vergaderingen wordt er besproken wat er leeft op school en of er problemen zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. De kinderen brengen zelf ideeën in en gaan daarvoor ook op bezoek bij de groepen 1 t/m 4.

Aan het begin van het schooljaar worden er in de betreffende groepen ieder 2 kinderen door de groep gekozen als groepsvertegenwoordigers.