Medezeggenschapsraad

Oudercommissie Hoera

De Medezeggenschapsraad (MR)

De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt alle ouders van basisschool de Bongerd.
De gekozen ouders denken mee en adviseren tijdens vergaderingen over diverse schoolzaken.

De MR heeft als taak het beleid van de school te toetsen.
Hiervoor is overleg met de directie en team over belangrijke schoolzaken noodzakelijk.
De MR heeft een instemmingsrecht of een adviesrecht.
Dit staat omschreven in het reglement Medezeggenschap.
Het staat de MR vrij om ook op een andere wijze (ongevraagd) advies te geven.

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar.
Alle vergaderingen zijn openbaar en staan aangegeven op de schoolkalender.
De directeur is meestal een gedeelte van de vergadering aanwezig om te informeren en adviseren.
 
Op dit moment bestaat de medezeggenschapsraad uit:
MR oudergeleding: Stefan van Nierop en Cyrina van der Bolt
MR personeelsgeleding: Anke Bronneberg en Tine Vanderhoven
 


Heeft u een vraag of een opmerking mail dan naar: a.vanlaer@meerderweert.nl