De medezeggenschapsraad
 

De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt alle ouders van bs de Bongerd.
De gekozen ouders denken mee en adviseren tijdens vergaderingen over diverse schoolzaken.Heeft u een vraag of een opmerking mail dan naar:  mr@bsdebongerd.nl

Op dit moment bestaat de medezeggenschapsraad uit:

Oudergeleding   Tamara van Loon    
    Ingrid Leenen    
         
 Team   José Bongers   voorzitter
    Anke van Laer   lid
         
 


 
HOERA
Diversiteit
Sociaal betrokken
Passie
Gezond
Professioneel