Overblijven

Ook op onze school bestaat de mogelijkheid om uw kinderen te laten overblijven en wel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Als Uw kind(eren) het hele schooljaar één of meerdere dagen overblijft (overblijven),  kunt u dit
doorgeven via het ouderportaal bij de leerkracht of door de school te bellen.

De kosten zijn €1,25 per kind per keer.

De kinderen brengen zelf hun boterhammen, fruit en drinken mee.