Overblijven

Ook op onze school bestaat de mogelijkheid om uw kinderen te laten overblijven en wel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Telefonisch kunt U dit mededelen aan Marij Veltrop, de overblijfcoördinator. Liefst de dag van te voren, doch uiterlijk tot 08.00 uur van de dag dat er overgebleven wordt.

Als Uw kind(eren) het hele schooljaar één of meerdere dagen overblijft (overblijven), wilt U dit dan ook mededelen aan Marij Veltrop, telefoonnummer 06-55 99 59 59. Bij geen gehoor graag inspreken op het antwoordapparaat.

De kosten zijn €1,25 per kind per keer.

De kinderen brengen zelf hun boterhammen, fruit en drinken mee.