Oudervereniging

Wie zijn wij?
Wij als oudervereniging bestaan uit een groep enthousiaste, toegewijde klassenouders die zich gedurende het schooljaar inzetten voor het organiseren van verschillende aanvullende activiteiten naast het dagelijks onderwijs. Wij vergaderen een aantal keer per jaar. Wij bestaan uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en de klassenouders. Alles gaat in samenwerking met de juffen en meesters van de school.
 
NB:
Tijdens de eerste bijeenkomst van het jaar is er een algemene ledenvergadering.
Alle ouders van de leerlingen zijn dan van harte welkom om aan te sluiten.
 
Wat doen wij zoal?
· Wij organiseren diverse festiviteiten, zoals Sinterklaas, Pasen, Carnaval en de afsluiting van het Schooljaar.
· Wij organiseren de schoolreisjes en het vervoer.
· Wij verrichten hand-en spandiensten bij bijzonderheden. Zoals versieren van de school, ondersteunen bij opendagen en activiteiten op school.
· Extra traktaties voor de kinderen bij bijzondere gebeurtenissen.

Vrijwillige bijdrage:
In het begin van het schooljaar vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage. Deze wordt vastgesteld a.d.h.v de begroting die jaarlijks plaats zal vinden.
De begroting is te allen tijde inzichtelijk en te vinden op het ouderportaal.
Ouderportaal > Boekenkast> Oudervereniging.
Dankzij uw vrijwillige bijdrage kunnen we alle leuke festiviteiten en uitstapjes organiseren.
Daarvoor is de oudervereniging u zeer dankbaar.
 
Vacatures:
Elk jaar zijn er vacatures om lid te kunnen worden van deze enthousiaste groep mensen. Via berichtgeving op het ouderportaal in het begin van het jaar worden vacatures gedeeld. Tijdens de eerste Algemene Leden Vergadering wordt er bepaald middels een stemming wie de vacature kan gaan bekleden.
 
Ouderverenigingdebongerd@gmail.com
 
Of stuur een berichtje via het ouderportaal naar een van de klassenouders.